top of page

Komunitní centrum Rosice

Termín realizace díla: 11/2019 - 6/2020

Investor: Obec Rosice

Obsah díla:

Stavební úpravy stávající budovy nevyužívaného pivovaru, se záměrem vybudovat komunitní centrum pro obyvatele obce.

Vzhledem k využití předmětné části objektu vznikla potřeba vybudování parkovacích stání a napojení na příjezdovou zpevněnou plochu k hasičské zbrojnici.

Komunitní centrum je řešeno bezbariérově dle vyhlášky č. 398/20009 Sb.

Součástí je sál pro pořádání veřejných akcí a sociální zázemí.

Provedena kompletní rekonstrukce rozvodů ZTI a elektřiny. Dodání a montáž výplní otvorů dveří a dřevěných oken. Provedeny kamenické práce na portálech a vnitřním schodišti.

bottom of page