top of page

Rekonstrukce restaurace v přízemí zámku v Chrasti

Termín realizace díla: 10/2018 - 3/ 2019

Investor: Město Chrast

Obsah díla:

Kompletní rekonstrukce restaurace v přízemí zámku Chrast. Jedná se o historický objekt, kde musel být brán ohled na tuto skutečnost.

Byly provedeny sanace vlhkého zdiva, změna dispozice původní restaurace. 

Provedeny práce obkladačské, zhotovení ZTI a elektroinstalace. Dodány výplně otvorů, dveří a repase části původních výplní. 

bottom of page