top of page

Požární zbrojnice Rosice

Termín realizace díla: 12/2018 - 6/ 2019

Investor: Obec Rosice

Obsah díla:

Objekt pivovaru je dvoupodlažní budova z kamenného zdiva, kamenného stropu, zastřešení pomocí sedlové a valbové střechy ve tvaru E s věžičkou.

Jedná se o rekonstrukci objektus účelem využití jako požární zbrojnice obce Rosice. Uspořádání přízemí objektu je garáž 1 a 2, školící místnost a sociální zázemí.

Provedeny rozvody ZTI, elektro, a zabezpečovací technika. Osazeny výplně otvorů vč. garážových vrat. Součástí díla je vzduchotechnické zařízení s technologií na odsávání výfukových plynů v garažích.

 

bottom of page