top of page

Mateřská škola Rosice

Termín realizace díla: 10/2018 - 10/2019

Investor: Obec Rosice

Obsah díla:

Danou zakázku získala ve výběrovém řízení firma MAKULA CZ s.r.o.. Firma KJ stav CZ s.r.o. se stala hlavním subdodavatelem.

 

Jedná se o přístavbu stávajících objektů základní školy o objekt školy mateřské, který bude propojen spojovací chodbou.

Součástí stavby jsou zpevněné plochy - přístupové chodníky, dlážděné terasy, rozšíření příjezdových komunikací. Také výsadba zeleně a zhotovení areálové kanalizace vč. retenční nádrže.

Součástí díla bylo částečné vybavení MŠ.

bottom of page