top of page

Objekt šaten fotbalového hřiště Býšť

Termín realizace díla: zahájení 6/2020

Investor: Obec Býšť

Obsah díla:

Stavba kabin na fotbalovém hřišti v obci Býšť, která nahradí stávající, již nevyhovující objekt.

Jedná se o dvoupodlažní objekt. V přízemí se nacházejí šatny se sociálním zázemím pro fotbalisty. V 1. patře klubová místnost pro volnočasové aktivity vč. zázemí.

Zastavěná plocha činí 223m2.

Součástí stavby jsou terénní úpravy, oplocení a zhotovení zpevněné plochy okolo objektu.

bottom of page