top of page

Přístavba v areálu základní školy Chrast

Termín realizace díla: počátek díla 7/2020

Investor: Město Chrast

Obsah díla:

Přístavba stávající Základní školy Chrast o nové dvoupodlažní křídlo obsahující čtyři odborné učebny (jazyková, technická, přírodovědná). Bezbariérové sociální zařízení a zázemí učeben v podobě kabinetů a skladů.

Přístavba je propojena se stávající hlavní částí školy v místě chodby přez stávající okna, která byla vybourána pro volný průchod. Disponuje rovněž samostatným vstupem z vnější travnaté plochy.

Architektonicky je stavba obdélníkového půdorysu s lichoběžníkovým propojovacím krčkem. Konstrukčně se jedná o cihelnou stavbu s plochou střechou.

bottom of page